Klub Strzelecki KAPITAN


O nas

Klub Strzelecki "KAPITAN" w Węglówce powstał w wyniku zapotrzebowania na strzelectwo bojowe po wejściu w życie w 1998 roku ustawy o ochronie osób i mienia oraz innych przepisów prawa regulujących sposób szkolenia pracowników ochrony fizycznej z zasad posługiwania się bronią palną krótką, maszynową i gładkolufową. Ustawa o broni i amunicji z 1999 r. wskazała między innymi na konieczność szkolenia strzeleckiego osób, które ubiegają się o pozwolenie na broń do obrony osobistej, do celów pamiątkowych, kolekcjonerskich itp., a przepisy szczegółowe określiły zasady funkcjonowania strzelnic. Rozporządzenie o kwalifikacji do służby w policji przyznawało po dwa punkty kwalifikacyjne osobom, które przeszły szkolenie strzeleckie czy kurs wschodnich sztuk walki. Klub podjął współpracę z organizatorami kursów na licencję pracownika ochrony fizycznej z terenu Krosna, Jasła, Sanoka i Krakowa oraz z Zespołem Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, Policealną Szkołą Detektywów i Pracowników Ochrony "O`chikara" w Lublinie (szkoły w Krośnie i Rzeszowie) prowadząc zajęcia z wyszkolenia strzeleckiego oraz strzelania licencyjne z broni palnej krótkiej, maszynowej i gładkolufowej dla słuchaczy kierunku nauczania: technik ochrony fizycznej osób i mienia - na należącej do Klubu krytej strzelnicy. Osoby ubiegające się o pozwolenie na broń palną lub przyjęcie do pracy w policji czy innych formacji uzbrojonych mogą przejść szkolenie strzeleckie uzyskując zaświadczenie o przejściu szkolenia strzeleckiego. Na terenie strzelnicy prowadzi się też strzelania rekreacyjne dla osób, które nie posiadają pozwolenia na broń.

Usługi

Szkolenie strzeleckie kandydatów na pracowników ochrony fizycznej osób i mienia.

Szkolenie strzeleckie uczniów i słuchaczy szkół detektywów i pracowników ochrony.

Szkolenie strzeleckie osób ubiegających się o pozwolenie na broń palną.

Szkolenie - strzelania rekreacyjne dla osób, które nie posiadają pozwolenia na broń.

Szkolenie - strzelanie z broni palnej bojowej dla uczniów klas mundurowych.

Nauka celnego strzelania dla osób nie posiadających pozwolenia na broń.

 Uwaga

Wcześniej należy telefoniczne uzgodnić datę i godzinę strzelania.

 Dane konta bankowego do wpłat:

Klub Strzelecki KAPITAN

38-420 Węglówka 211

nr konta: 22 1870 1045 2083 1024 1138 0001

tytułem: szkolenie strzeleckie

 

 

Dane firmowe

Klub Strzelecki KAPITAN

Adres: Węglówka 21138-420 Korczyna

Tel: +48 600 503 690

NIP: 684-114-80-23

Klub Strzelecki KAPITAN

Formularz kontaktowy

 _____  _  _   ____    ___  
 / ____|| | || | || | _ \\  / _ \\ 
/ //---`' | || | || | |_| || / //\ \\ 
\ \\___  | \\_/ || | . // | ___ ||
 \_____|| \____//  |_|\_\\ |_|| |_||
 `----`  `---`  `-` --` `-`  `-`